Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...

πα.ΣΟΚ...

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ...

ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ...

ΚΙ ΄ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ...